ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 Rozpoczęcie roku szkolnego 12 IX 2016
 Przerwa świąteczna – Boże narodzenie 23 XII 2016 – 1 I 2017
 Ferie zimowe 13 II 2017 – 26 II 2017
 Przerwa świąteczna – Wielkanoc 13 IV 2017 – 18 IV 2017
 Majówka
 1 V 2017 – 3 V 2017
 Boże Ciało 15 VI 2017 – 18 VI 2017
 Koniec roku szkolnego  23 VI 2017
Dni wolne
 11 XI 2016, 6 I 2017
Copyright Franglia 2014